Idrett/Idrettsanlegg

Mangfoldet av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og områder for rekreasjon i Modum er stor.

Kort opplisting av noen anlegg:

I Kulturdepartementets anleggsregister finner du mer informasjon og kart over idrettsanleggene.

Leie av idrettshaller

Ta kontakt med Hege Bendiksby 32 78 08 11

 

De mest brukte idrettsanlegg i Modum

Skiskytteranlegg

Simostranda skiskytteranlegg

 

Isanlegg

Furumo kunstisbane

Furumo Curlingbaner

 

Svømmeanlegg

Furumo Svømmehall

 

Idrettshaller

Modumhallen

Flying Team Hallen

 

Fotballanlegg

Åmot stadion, kunstgressbane, gressbane, 7'er baner

Vikersund stadion kunstgressbane, gressbane, 7'er baner

Rolighetsmoen gressbane

Drolsum stadion

Haugfoss stadion 

Holemoen gressbane, grusbane

Moløkka stadion 

Vestre Spone fotballbane

 

Bordtennisanlegg

Katfoss bordtennishall

 

Friidrettsanlegg

Furumo friidrettsstadion 

 

Hoppanlegg

Vikersund Hoppsenter

 

Lysløyper

Åmot lysløype

Bingen lysløype

Brunes lysløype

Drolsum stadion, skiløype

Simostranda lysløype

Skretteberg lysløype

 

Alpinanlegg

Sundbyen skibakke

Vikersund Alpinsenter

 

Skyteanlegg

Døvikfossen skytebane

Flannum skytesenter 100 m og 300 m

Flannum skytesenter lerduebane

Flannum skytesenter pistolbane

Snarum skytterbane 100/300 m

Søndre Modum ungdomsskole 15m innendørs skytebane

Modum Idrettsråd

Modum Idrettsråd (MIR) består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.
Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.
Det er idrettsråd i nesten alle kommuner (ca. 370 av 430). Der det ikke er idrettsråd har enten idrettskretsen eller et stort idrettslag - gjerne fleridrettslag – ansvaret for kontakt og samarbeid med kommunene. Idrettskretsene har service- og støtteoppgaver overfor idrettsrådene og skal sørge for at det opprettes idrettsråd i alle kommuner. Idrettskretsene godkjenner også idrettsrådenes lovnorm.

Arbeidsområder:
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM). Dette kan du lese mer om her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/lokale-aktivitetsmidler-lam/

Mer info finner du her:
http://www.idrett.no