Om Modum
Viktige telefoner
Attraksjoner
Tur- og kulturtilbud
Friskliv og folkehelse
Barn og familie
Prosjekter
Planer

Nyheter

Byggesaksavdelingen inviterer til temadag 2017

Fredag 17. februar 2017, kl. 09:00 - 14:00

Til nye innbyggere: Velkommen...

til Ny i Modum-kveld

Følg med på planene for Rv35/Fv 287

Planprogram på høring - høringsfrist 1. februar

Modum Malerklubbs stipend for unge kunstnere

Søknadsfrist 20 januar 2017

Kommunen markerer idrett- og kulturprestasjoner

Søknadsfrist 20. januar 2017.

Avlesning av vannmålere for 2016

Registrer på nett, telefon eller post. Fristen er 2. januar 2017 ...

Velkommen til Café & Le

Uformelt møtested for personer som har kreft og deres pårørende

Slik når du frem til oss

Modum -  en åpen kommune

Trafikkavvikling anleggsarbeider Sandkrysset

I perioden 1. desember - ca. 1. februar 2017

Sterk fremgang i lesing og regning

Kjempeutvikling i ungdomsskolene
Arkiv..