Helsestasjonstjenesten

Ledende helsesøster:

Hilde Øverby, tlf. 32 78 95 81

Ledende helsesøster har kontor på Vikersund helsestasjon, besøksadresse: Rådyrveien 4, Vikersund (mellom Europris og barnehagen Barnas Hus)
Postadresse: Pb. 174, 3371 Vikersund


 

Jordmortjenesten

 

Vi inviterer til temadag for gravide 13/1, 17/3 og 9/6. For mer informasjon - trykk her (DOC) (PDF) (ODT)

Vi inviterer til foreldre- og fødselsforberedende kurs mandag 12/6 2017. For mer informasjon - trykk her (DOC) (PDF) (ODT)

Jordmortjenesten har kontor på helsestasjonen, Vikersund.
Åpningstid: mandag – fredag kl. 08.30 – 14.30
Timebestilling på tlf.: 32 78 95 80 / 84
Besøksadresse: Helsestasjonen Vikersund, Rådyrveien 4, Vikersund

Velkommen til oss
jane1.jpgJane Nedberg har vært jordmor siden 2000. Tidligere jobbet på Nyfødt intensiv og fødeavd. ved Drammen sykehus, samt kommunejordmor i Sigdal. Kommunejordmor i Modum og Krødsherad siden 2007 . Har spesialisert seg innen akupunktur, psykoterapi for gravide, sertifisert  ICDP veileder (foreldreveiledning) , sertifisert kursleder Godt Samliv (par kurs for førstegangsforeldre). Etterutdanning i samliv og seksualitet.  Ble Årets jordmor i 2011, med begrunnelsen arbeidet mot diskriminering av homofile gravide.

laila1.jpgLaila Tveiten har vært jordmor siden 1995. Jobbet for det meste på sykehus, føde/barselavdelinger på Kongsberg, Drammen og Rikshospitalet. Har i tillegg drevet privatpraksis med tilbud om fødselsforberedende kurs, samtaler om fødselsangst og prevensjonspoliklinikk. PREP-veileder fra Modum Bad. Videreutdanning i kvinnehelse. Har en master i verdibasert ledelse, med særkompetanse på tilrettelegging for gravide/arbeid/ledelse.


Som gravid ønsker vi at du som gravid skal føle deg trygg og godt ivaretatt. Jordmor på helsestasjonen vil i samarbeid med din fastlege gi deg best mulig omsorg under svangerskapet. Vi vil medvirke til at svangerskapet og fødselen forløper på en naturlig måte og til at mors helse og psykososiale forhold blir så gode som mulig. Jordmor samarbeider med helsesøster, familieterapeut og psykolog ved helsestasjonen.

Den første kontrollen anbefales i svangerskapsuke 8-12, hos fastlege. Etter dette kan du selv velge om du vil gå til jordmor/fastlege, eller en kombinasjon. Vi setter selvfølgelig opp et individuelt program, slik det passer best for deg. Alle konsultasjoner er gratis.

Svangerskapet varer i 40 uker. De fleste føder i tidsrommet fra to uker før til to uker etter termin. Inntil 36 svangerskapsuke går du til konsultasjon en gang pr. måned, og fra uke 36 går du annenhver uke.
Husk å ta med urinprøve, «Helsekort for gravide», og resultater av blodprøver ved hver konsultasjon.

Hva gjør vi på svangerskapskonsultasjonene?
Vi måler blodtrykk, undersøker urinen, lytter på barnet, måler veksten av magen og undersøker barnets leie. Av og til måles blodprosenten. Det settes av god tid til informasjon, råd og veiledning. Du må gjerne komme med spørsmål. Det kan være lurt å notere ned spørsmål på forhånd. Barnefar, medmor eller annen ledsager er selvfølgelig hjertelig velkommen til å være med.
Du kan selv bestille time hos jordmor.

Svangerskapsomsorg hos jordmor er et tilbud som innebærer:
Informasjon/veiledning/samtaler i forhold til det å være gravid, kroppslig, følelsesmessig og sosialt.
Om det å ta vare på seg selv, barnet og parforholdet.
Foreldre og fødselsforberedende kurs
Hjemmebesøk etter fødsel
Akupunktur i forhold til svangerskapsplager, modningsakupunktur og melkeproduksjon.
Henvisning til sykehus ved behov
Ammeveiledning
Prevensjonsveiledning

Foreldre- og fødselsforberedende kurs
Dette er et tilbud til alle gravide. Barnefar eller annen ledsager er selvsagt velkommen til å være med deg. Det tilbys kurs 4-5 ganger i året, og hvert kurs er på 1 kveld fra kl. 17.00-21.00.
Prisen for kurset er kr. 300,- pr.par
Sted; Vikersund Helsestasjon.
Kursholdere: Familieterapeut og Jordmor

Temaer på kursdagen er:
Parforholdet/foreldrerollen
Tiden som nybakte foreldre
Fødselsforberedelse: Hvordan starter fødselen, når skal kontakt tas med fødeavdelingen, fødselens ulike faser, fødestillinger, smertelindring, fars-/ledsagers rolle under fødselen, barseltiden.

Hjemmebesøk etter fødsel
Det har kommet nasjonale retningslinjer for barselomsorg. De fleste kommer tidlig hjem fra sykehuset, og vi har styrket vår tjeneste for å kunne imøtekomme dette behovet.
Vi ønsker at du eller sykehuset ringer oss så snart hjemreise er bestemt. Vi kan komme til deg i løpet av 1-3 virkedager.

«For kvinner og nyfødte hvor det vurderes som like trygt med oppfølging i hjemmet / lokalt som i føde-/barselavdeling, anbefales ett hjemmebesøk av jordmor innen første–andre døgn etter hjemreisen. For kvinner med gode erfaringer fra tidligere fødsel, amming og barseltid tilbys det ett hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreisen.
For kvinner med vanskelig ammestart, komplisert fødselsforløp, ambulant fødsel / hjemmefødsel eller familier i en risikosituasjon bør det tilbys ytterligere hjemmebesøk i løpet av den første uken etter fødselen. (Nasjonale retningslinjer for barselomsorg, 2014)

 

Kontroll/samtale  for mor 4-6 uker etter fødsel
Du og dere  er velkommen til å ta etterkontroll hos jordmor. På denne kontrollen har vi fokus på mors/parets fysiske og psykiske helse etter fødsel. Her setter vi av god tid og går igjennom følgende temaer:
Fødselen
Parforholdet/seksualitet etter fødsel. Undersøkelse ved eventuelle rifter.
Prevensjon
Amming
Blodtrykk, evn sjekke blodprosent
Blødning livmor
Ta celleprøve ved behov
Veiledning i knipeøvelser
Søvn
Eventuelle spørsmål.
Dersom du ønsker p-stav eller spiral,  får du med resept og kan komme tilbake for å få satt inn dette hos oss. Vi setter inn p-stav, og vil fra våren 2017 gi tilbud om å sette inn spiral.

God ammestart:
Amming kan for noen være utfordrende i starten. Det kan være lurt å forberede seg litt på forhånd. Vi holder temadag for gravide hvor amming er hovedtema. Her får du mye basiskunnskap om amming.
Hvordan få en god ammestart?
Hvordan legge barnet til brystet?
Hvor ofte amme?
Ulike ammestillinger
Hvordan forebygge såre brystknopper?
Mye/lite morsmelk osv.

Akupunktur
Akupunktur kan benyttes fra 12-14 svangerskapsuke- Behandlingen vil først og fremst være symptomlindrende, og brukes ofte ved disse plagene i svangerskapet:
Svangerskapskvalme / oppkast
Sure oppstøt og halsbrann
Dårlig søvn
Leddkramper

Modningsakupunktur:
Fra uke 36-37 kan du begynne med modningsakupunktur. Behandlingen utføres 1-2 ganger i uken, og hver behandling varer ca. 30 minutter.
Målet med modningsakupunktur er ikke å sette fødselen i gang, men å gi kroppen det aller beste utgangspunkt for fødselsarbeidet. Både erfaring og forskning viser at akupunktur er med å modne livmorhalsen, og dermed kan gi en raskere fremgang i aktiv fødsel. Behandlingen er trygg for både mor og barn.
Behandlingen er gratis.

Melkeproduksjon
Akupunktur tilbys også for å øke melkeproduksjon, denne behandlingen gjøres etter fødsel, 2 ganger i uken av 30 min varighet. Du kan ta med babyen din til behandling dersom du ikke har barnevakt.

Prevensjon
Vi er opptatt av finne gode alternativer som passer for deg og din partner. Du får med deg resept fra oss ved behov. Gå inn på følgende nettsted for å vite hvilke alternativer som finnes.
www.sexogsamfunn.no
Fint om du/dere tenker over hvilket behov dere har.

Helsestasjon, barn 0-5 år

Helsestasjonstjenesten for spe-og småbarn holder til på Vikersund, Rådyrveien 4
Åpent mandag til fredag 0830-1500

Les mer

Skolehelsetjenesten, barn/unge 6-20 år

Skolehelsetjenesten  har basen sin på Åmot helsestasjon. Helsesøster har trefftid ute på skolene.

Les mer

Helsestasjon for ungdom

Et tilbud til ungdom fra 13-23 år

Kom innom hvis du har behov for informasjon, råd eller veiledning angående deg og din helse. Ingen timebestilling

Åpningstider mandag og torsdag kl 1330 – 1530, stengt i skoleferier.
Adresse: Eikerveien 68, 3340 Åmot, tlf 32786670

Her jobber helsesøster (mandag og torsdag)  og lege (torsdager)

Følg oss på facebook: Helsestasjon for ungdom – Modum

Reisevaksiner

Reisevaksiner og smittevern, Åmot helsestasjon

Adr. Eikerveien 68, 3340 Åmot

Tlf for timebestilling 32786670 / 90796173

Familieteam

I familieteamet jobber familieterapeuter, de har kontor på Geithus helsestasjon, Geithusveien, 3360 Geithus

Familieteam tilbyr individ- og familiesamtaler. Formålet er å forebygge utvikling av tillåste familiemønstre og fremme god psykisk helse for barn, unge og deres familier. Familieteamet er et samarbeid mellom helsestasjonstjenesten og barnevernstjenesten i kommunen. All kontakt med familieteam skjer gjennom henvendelse til jordmor/helsesøster som følger ditt barn. Sammen vil dere kunne drøfte om dette er et egnet tilbud for deg og ditt barn.

Familieteamet i Modum kommune arrangerer foreldrekurs på dag- og kveldstid (Circle of security-parenting, COS-P)

- Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt?
- Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse?

Kurset holdes regelmessig, oppstart 2 ganger per år. Målgruppe er foreldre med barn i alder fra 0 til 12 år.  Kursoppstart og informasjon legges ut under nyheter på kommunens hjemmesider. Kursavgift kr 300,- per person.