Alle barn har krav på hjelp i akutte krisesituasjoner, uavhengig av hvor i landet de bor. Det finnes 17 store barnevernvakter i Norge. Barnevernvaktene har akuttberedskap for totalt 130 av Norges 430 kommuner, og svarer på oppringninger fra sine kommuner i åpningstiden.

Nettstedet barnevernvakten.no viser hvilke kommuner som har egen krise- og akuttberedskap, og hvordan publikum kan komme i kontakt med dem. Telefonnummeret 116 111 går til nærmeste akuttberedskap.