Ergoterapi

Ergoterapeuter bidrar til at alle mennesker, uansett helsetilstand, kapasitet eller funksjon, får delta i samfunnet. Målet er at du skal bli så selvhjulpen som mulig og kunne leve et aktivt liv og å kunne delta i samfunnet. Kunnskap om hvordan motivasjon og funksjon i samspill med miljøet hemmer og fremmer aktivitet, er grunnlaget for ergoterapeuters arbeid. Ergoterapeutens oppgave er å fremme helse, aktivitet og deltagelse hos befolkningen generelt. Ergoterapeuten bidrar i det tverrfaglige rehabiliteringsarbeidet med formidling av tekniske hjelpemidler og tilrettelegging av utstyr og omgivelser, slik som bil, bolig og arbeidsplass.

I Modum Kommune finner du ergoterapeuter med forskjellige arbeidsoppgaver på tre ulike steder:

Ergoterapeut ved Ergo- og fysioterapiavdelingen

Kirsti Nøklegård jobber som ergoterapeut ved ergo- og fysioterapiavdelingen. Hun jobber hovedsaklig med formidling av hjelpemidler gjennom NAV Hjelpemiddelsentral, og bistår ved behov for tilrettelegging av bolig eller ved søknad om spesialtilpasset bil. Hun kan kontaktes gjennom avdelingens henvisningsskjema (DOC) (PDF) (ODT) eller på tlf: 32 77 89 38 / 90 86 47 20.

Kirsti Nøklegård har for tiden kontor ved Modumheimen.

Ergoterapeut i mestringsteamet

De aller fleste ønsker å bo hjemme og være mest mulig selvhjulpne. Mestringsteamet er et tverrfaglig team som ønsker å bidra til at  du klarer å gjøre de hverdagslige aktivitetene som er viktige for deg. Målet er at du skal bli så selvhjulpen som mulig og kunne leve et aktivt liv i eget hjem og å kunne delta i samfunnet. Ergoterapeut Janne Ellingsen er en del av mestringsteamet. Treningen og tilbudet tilpasses i samarbeid med deg som pasient. De tiltak som blir satt i verk er ut ifra dine behov og hva som er viktig for deg i det daglige livet. Ergoterapeuten bidrar også med hjelpemiddelsøknader og boligtilpasning.
Janne Ellingsen har for tiden kontor på Telesletta

For å få hjelp av mestringsteamet  må det sendes en søknad til saksbehandlerenheten.

Andre foreslåtte sider

For informasjon om hjelpemidler, klikk her

For informasjon om kommunens syn- og hørselskontakt, klikk her.

For informasjon om fysioterapi, klikk her.