Info om Modum - Faktaopplysninger

LOKALSAMFUNNET MODUM

Folkemengde: 13 794 innbyggere per 01.01.2016

Areal: 517 kvadratkilometer.

Tettsteder: Vikersund (kommunesenter), Geithus og Åmot.

Bostedskvaliteter: Gode kommunale tjenester, kulturtilbud og friluftsliv (Tyrifjorden m.m.) - godt bygdeliv sentralt på Østlandet!

Oversiktskart over Modum. Klikk for større versjon

Severdigheter: Blaafarveværket, Krøderbanen og Vikersundbakken.

Modums største foretak (arbeidsgivere) pr 1.4.2014:

 

1. Modum kommune: 918 årsverk

8. Vikersund Kurbad AS (rehab.): 74 årsverk

2. Albert Chr. Hæhre Entreprenør: 500 årsverk

9 .Modum Sparebank: 67 årsverk

3. Modum Bad (psykiatri): 207 årsverk

10.PEAB /Senter Bygg A/S: 57 årsverk

4. Rosthaug videregående skole: 125 årsverk

11. Midt Nett Buskerud AS: 49 årsverk

5. Westad Industri AS (skipsventiler):93årsverk.

12. Modum Glassindustri AS: 31 årsverk

6. Elko AS (el-artikler): 88 årsverk

13.Tyrifjord Hotell A/S: 31 årsverk

7. Nettbuss Drammen AS, avd.Vikersund: 85 årsverk

 

MODUM KOMMUNE

Organisasjonsnr.: NO 970 491 589.

Bankkonto: 2270.07.61413.

Adresse: Postboks 38, 3371 Vikersund.

Servicetorg: Tlf. 32 78 93 00, faks 32 78 94 11, servicetorg@modum.kommune.no

Nettsted: www.modum.kommune.no

Politisk ledelse: Ordfører Ståle Versland (Ap), varaordfører Ole Martin Kristiansen (Bygdelista)

 


MODUMS OMVERDEN

Folkemengde: 13 794 innbyggere per 01.01.2016

Buskerud fylke: 277 684 innbyggere per 01.01.2016

Region Midt-Buskerud: 19 581 innbyggere per 01.01.2016 (Modum, Sigdal og Krødsherad).

Bergensbanen går gjennom Modum. Toget tar 80 minutter fra Vikersund til Oslo S. Vestover tar det 2 t 30 minutter til Geilo, og 6 timer til Bergen .

Riksvei 35 (stamvei) går gjennom Modum. Avstander fra Vikersund:

  • Nordover: Hønefoss (31 km), Gardermoen (93 km).
  • Sørover: Åmot (10 km), Hokksund (25 km), Drammen (41 km), Kongsberg (45 km), Oslo (85 km).

Fra Vikersund går fylkesvei 280 nord-vest mot Krødsherad og fylkesvei 284 østover mot Lier.
Fra Åmot går fylkesvei 287 nord-vestover mot Sigdal. Avstander fra Vikersund:

  • Nord-vestover: Prestfoss (36 km), Noresund (37 km).
  • Østover: Sylling (35 km)