Kontaktinfo teknisk etat

Modum kommune, teknisk etat, postboks 38, 3371 Vikersund.
Tlf. sentralbord: 32 78 93 00, Faks: 32 78 94 01.
E-post: post@modum.kommune.no  

Besøksadresser :
Rådhuset, 2. og 3. etasje.
Teknisk sentral, Nedmarken

Telefoner utenom kontortid (kl 15:00 - 08:00 og helger):
Kommunal vann og avløpsvakt: 41 56 87 94
Brøytevakt: 41 45 84 05
Befalsvakt Brann: 90 02 66 32

Teknisk etat ledes av teknisk sjef Harald Silseth.
Nestleder er avdelingsleder Øystein Lid Larsen.

Teknisk etat har ansvaret for drift og vedlikehold av:

  • Kommunale veier
  • Kommunale bygg
  • Kommunale vannverk
  • Avløpsrenseanlegg
  • Kommunalt vann- og avløpsledningsnett
  • Kirkegårder og parkanlegg

I tillegg arbeider teknisk etat med:

  • Bygge- og delesaker
  • Plansaker
  • Oppmåling
  • Jord- og skogbruk