Eiendom, Næring og Infrastruktur

Trond Martinsen.jpgModum kommune, teknisk etat, postboks 38, 3371 Vikersund.

Tlf. sentralbord: 32 78 93 00, Faks: 32 78 94 01.

E-post: post@modum.kommune.no  

Besøksadresser : Rådhuset, 2. og 3. etasje og Teknisk sentral, Nedmarken.

Teknisk etat ledes av teknisk sjef Harald Silseth.
Nestleder er avdelingsleder Øystein Lid Larsen.

 

Teknisk etat har ansvaret for drift og vedlikehold av:

 • Kommunale veier
 • Kommunale bygg
 • Kommunale vannverk
 • Avløpsrenseanlegg
 • Kommunalt vann- og avløpsledningsnett
 • Kirkegårder og parkanlegg

ØVING.jpg

 

 

I tillegg arbeider teknisk etat med:

 • Bygge- og delesaker
 • Plansaker
 • Oppmåling
 • Jord- og skogbruk

Telefoner utenom kontortid (kl 15:00 - 08:00 og helger):

 • Kommunal vann og avløpsvakt: 41 56 87 94
 • Brøytevakt: 41 45 84 05
 • Befalsvakt Brann: 90 02 66 32