1.trinn Sysle skole leker med løv

Barnehage og skole

PPT

Leder: Nina Dokken Nesheim
Tlf. til kontoret: 32 78 93 70
e-post: rppt@modum.kommune.no

PP-tjenesten har kontorer i Vikersund gård ved rådhuset i Modum.

Her finner du PP-tjenesten sine egne nettsider

 

Barneskoler

Skolerute, skolestart, skoleskyss og annen relevant informasjon

SFO

SFO gir tilbud til barn i 1.-4. klasse og til barn med særskilte behov på 5.-7. klassetrinn.
Alle barneskolene tilbyr skolefritidsordning før og etter skoletid fra 0645 til 1630 (stengt i skoletiden).

I skoleferier og høytider er SFO åpen hele dagen, med unntak av 4 uker stengt i sommerferien.
 

Priser SFO gjeldende fra 1.1.2016 
30% søskenmoderasjon for 2.barn, 50% for de øvrige. 

Plasstype: Inntekt over 3G: Inntekt under 3G
5 dager pr uke      2625 kr      1313 kr
4 dager pr uke      2256 kr      1129 kr
3 dager pr uke      1733 kr       866 kr
1/2 plass (3+2)      1470 kr       735 kr
2 dager pr uke      1208 kr       604 kr
1 dag pr uke       683 kr       341 kr

 

 

 

 

 


Søke SFO-plass (Elektronisk skjema)

Kjøp av enkeltdager i SFO (DOC) (PDF) (ODT)

Skjema for å søke om redusert betaling (DOC) (PDF) (ODT)

Vedtekter for SFO

Ansatte på undervisningskontoret

 

Navn Tittel Telefon
Kjølv Eidhammer Undervisningssjef 32 78 93 43 / 91756192
Kjetil Gulsrud Lundemoen Rådgiver 32 78 93 38 / 99031512
Heidi Ødegaard Rådgiver - barnehage 32 78 93 42
Vibeke Hillestrøm Barnehageleder 32 78 93 39
Mona Iren Gudbrandsen Konsulent  
Heidi Lorenz Tandberg Konsulent