Her kan du komme med dine innspill

Har du forslag til endringer som kan gjøre at kommunen kan leverer bedre tjenester, eller forslag som kan gjøre at Modum blir et ennå bedre sted å bo? Trykk her for å komme direkte til skjema.

Er det noe du er misfornøyd med og vil gjøre oss oppmerksom på? Da kan du bruke "Klager og innspill på kommunal tjeneste». Trykk  her for å komme direkte til skjema.  Du kan være anonym, men da får du ikke svar. Skriver du inn navn, har du krav på å få svar. Du finner for øvrig skjemaet under «Skjemaer» i lys blå rute på hjemmesiden vår.

Du kan også ta direkte kontakt med ordfører på e-post «ordforer@modum.kommune.no» eller på telefon 950 69 222.

Her finner du også skjema for «Klage på enkeltvedtak. Trykk her for å komme rett til skjemaet.